El menjador

La nostra escola gaudeix de cuina pròpia donant un menjar de qualitat i variat.

El menú d’aquest mes

Proposta de sopars

Les recomanacions d’aquest mes

Preus

Fixes

S’entén per fixes 3 dies o més a la setmana
6,68€/dia

Esporàdics

S’entén per esporàdics 2 dies o menys a la setmana
7,35€/dia

*Els alumnes que es quedin de manera fixa, en cas de faltar algun dia se’ls cobrarà només la part corresponent al monitoratge (1€).

*Preus adaptats a la RESOLUCIÓ ENS/1668/2014 de la Generalitat de Catalunya:

 “Fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs escolar 2023-2024, amb caràcter general en la quantitat de 6,68 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí i fins que comencen les de la tarda, amb una durada màxima de dues hores i mitja en total. Per als comensals esporàdics no beneficiaris de beca de menjador, el preu pot ser de fins a un màxim de 7,35 euros/alumne/dia, IVA inclòs. Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de l’alumnat de secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana.

Per a tots els comensals d’un mateix menjador, el preu ha de ser el mateix, llevat dels comensals esporàdics, per als quals es pot fixar un preu superior.”

Comunicacions relatives al menjador

Totes les comunicacions relatives al menjador es faran a través dels canals proporcionats per DACOR. Hi podeu informar de les absències, dietes, altes, baixes,canvis de rutina …
– Mòbil de contacte (Maria, coordinadora): 690 87 07 28 i WhatsApp (operatiu a partir de l’1 de setembre de 2023)
– Correu electrònic: menjadorescolajacintverdaguer@gmail.com

Donat que l’empresa de menjador fa una previsió del monitoratge que ha de contractar durant tot el curs (3 dies o més a la setmana) si els alumnes que es queden de manera habitual falten algun dia se’ls cobrarà la part proporcional corresponent a aquesta despesa fixa (1€) si avisen abans de les 10.00 h a través dels canals abans mencionats. Si no hi ha avís s’haurà de pagar l’import del menú sencer.

Horari de menjador

L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, serà de les 13:00 h a les 15:00 h, de dilluns a dijous i de les 12:00 h a les 15:00 h, els divendres.

Més informació sobre el menjador

En aquest document podreu trobar més informació sobre el menjador, gestionat per DACOR.