Convocatòria assemblea ordinària

La propera assemblea ordinària tindrà lloc dimecres dia 16 de novembre a les 19’30h. En format presencial a
la sala d’actes de secundària i telemàticament via Meet.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Resum de les tasques realitzades per la junta els cursos passats.
3.- Aprovació comptes curs passat.
4.- Aprovació pressupost del present.
5.- Presentació de les candidatures a la Junta directiva. Elecció de la Junta directiva composta per un mínim de 3 persones.*
6.- Precs i preguntes.

Enllaç a la reunió: https://meet.google.com/tro-jbqf-dos

* Els socis que desitgin presentar-se per formar una nova junta directiva, cal que presentin la seva candidatura abans de l’assemblea enviant-la per correu a l’administrativa de l’AFA (afaiejacintverdaguer@gmail.com). En cas de rebre diverses candidatures, se sotmetran a votació un altre dia en format presencial.