Activitats extra-escolars

Quan finalitzen les classes a la tarda (o divendres al matí a partir de les 12h), l’AFA ofereix un ventall de possibles activitats a realitzar, tant esportives com artístiques.

Notes:

  • El cobrament es farà per domiciliació bancària mensualment
  • Les activitats estan obertes a tothom, l’import d’aquestes s’incrementaran 5€ mensuals a les families que no siguin membres de l’AFA.
  • En cas de baixa de l’activitat NO ES RETORNARÀ L’IMPORT COBRAT, i es comunicarà a Secretaria sempre un mes abans.
  • Els dies de lliure elecció seran recuperables el mes de juny.

Durant el mes de juny de 2023 l’AFA us va enviar la INFORMACIÓ relativa a les activitats extraescolars que s’ofereixen per al curs 2023-2024 (descripció detallada de les activitats, preus, etc.).

A continuació us recordem la informació més rellevant:
1) Inscripció: a través del formulari INSCRIPCIÓ A LES EXTRAESCOLARS 23-24 . S’ha de fer un formulari per fill o filla.

2) Inici de les activitats: totes les activitats començaran a l’octubre, excepte gimnàstica artística i esgrima que començaran el 12 i el 13 de setembre
respectivament.

3) Pagament: El cobrament és mensual i es realitzarà a través de domiciliació bancària entre el 5 i el 15 de cada mes. En cas de baixa d’una activitat, és necessari que la família ho comuniqui a secretaria de l’AFA amb un mes d’antelació. Si el cobrament ja s’ha efectuat, aquest no es retornarà.

L’inici o realització de les extraescolars es pot veure alterada per les inscripcions. En cas que s’anul·li alguna activitat, s’avisarà a les famílies el més aviat possible. Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la junta al correu electrònic afaiejacintverdaguer@gmail.com o al telèfon 722837026.